תעודת בגרות

תעודת בגרות

א.מבנה  תעודת הבגרות

  • מקצועות חובה ללמידה ולהערכה הבחנות חיצונית (תנ"ך, תושב"ע, אנגלית ומתמטיקה, הסטוריה , ספרות , לשון , אזרחות, מחשבת)
  • מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל שיכול להיות מקצוע חובה או מקצוע בחירה ( חובת למידה והבחנות חיצונית ) לפחות אחד ומקסימום שלושה  ( תנ"ך , תושב"ע , מגמה ) בנוסף למתמטיקה ואנגלית .
  • מקצועות פנימיים – מבוא למדעים , 2 קורסים בהשכלה כללית ( אמונה ותולדות האומנות ) וחינוך גופני .
  • תוכנית " התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית .

* * הערכה פנימית תעשה בכיתות  י ' או י"א.

*  * בכל המקצועות יהיה ארוע בחינה אחד למעט המקצועות המורחבים.

*  * מועדי הבחינות קיץ סוף כיתה  יא/ מועד חורף בכיתה יב / מועד קיץ סוף יב.

 

ב. התנאים לזכאות תעודת בגרות:

  • הצלחה בתוכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית קהילתית בכל אחת משנת הלימודים (י-יב ) (שימו לב- דרישה חדשה!)
  • לימודי מבוא למדעים, שני מקצועות להשכלה כללית .
  • חנוך גופני – לאורך שלוש שנות לימודים , קבלת ציון עובר בשקלול סופי של ציון שנתי לכל שנות הלימוד.
  • לימוד כל מקצועות החובה ועמידה בהצלחה בדרישות תחומי הדעת ( ציון סופי עובר 55 ומעלה )
  • לפחות מקצוע מורחב אחד מכלל המקצועות בהיקף 5 יח"ל וקבלת ציון עובר במקצוע בהבחנות בית ספרית וחיצונית .

 

ג. נתיב עיוני וטכנולוגי:

בלימודים לתעודת הבגרות ישנם שני מסלולים: נתיב עיוני ונתיב טכנולגי, ההבדל מתבטא בעיקר במגמה הנלמדת (יש מגמות שמוכרות כטכנולוגי).

ברשת צביה ובאולפנה, כל התלמידות נבחנות במסלול טכנולגי. שת המגמות המוכרות במסלול זה הן תקשורת ואומנות. לכן, כל תלמידה בכיתה י' שאינה במגמת תקשורת, נבחנת באומנות (בנוסף למגמה שבה היא לומדת).

 

תוכנית הלימודים לבגרות באולפנה:

ארגון הלמידה – חטיבה עליונה

מקצוע

סה"כ יחידות לימוד

י – הערכה חלופית

יא – חורף

יא – קיץ

יב- חורף

יב – קיץ

תנ"ך- 5 י"ל

3 יח"ל בסיס

1 י"ל (30%- מתוך 3 י"ל)

 

1 חיצוני

 

1  חיצוני

2 יח"ל הגבר

פנימי

 

פנימי

פנימי

 

תושב"ע-  5 י"ל

3 יח"ל – בסיס

30% פנימי (במעגלי ההלכה)

   

35% חיצוני (משנה)

35% חיצוני (חלמי"ש)

2 יח"ל – הגבר

15% פנימי (נשים ביהדות)

 

15% פנימי (נשים ביהדות)

70% חיצוני (לקט מצוות+ תפילה)

   

היסטוריה

2 יח"ל

הערכה (30%)

 

מבחן חיצוני

   

אזרחות

2 יח"ל

   

מבחן פנימי (ציון שנתי)

מבחן חיצוני

מטלת ביצוע

לשון

2 יח"ל

30% הערכה בית ספרית

 

70% -חיצוני

   

ספרות

1 יח"ל

30% הערכה בית ספרית

 

70% – חיצוני

   

מחשבת ישראל

1 יח"ל

30% – פנימי

 

70%- חיצוני

   

1 יח"ל

30%-סוגיות

     

70% סוגיות

2 יח"ל- הגבר

   

50%- פנימי

 

50% פנימי

מתמטיקה

5 יח"ל

   

מבחן חיצוני

 

מבחן חיצוני

4 יח"ל

   

מבחן חיצוני

 

מבחן חיצוני

3 יח"ל

מבחן פנימי

 

מבחן חיצוני

מבחן חיצוני

 

אנגלית

4 יח"ל

   

שאלון c

 

D+Eתלקיט  

5 יח"ל

   

שאלון E

 

F+G  תלקיט

מקצוע

סה"כ יחידות לימוד

י – הערכה חלופית

יא – חורף

יא – קיץ

יב- חורף

יב – קיץ

עיצוב גרפי

3 יח"ל עיוני- תולדות האומנות

הערכה חלופית

     

בגרות פנימית

3 יח"ל – עיצוב המוצר

1 – עיוני- יסודות העיצוב

     

סדנא מעשית

מגמות

פיזיקה

5 יח"ל

הערכה חלופית

     

מבחן חיצוני

מדעי המחשב

5 יח"ל

   

הערכה חלופית- 30%

 

מבחן חיצוני- 70%

ביולוגיה

5 יח"ל

     

1- ביוחקר

1- מעבדה

3 יח"ל חיצוני

מדעי החברה

5 יח"ל

הערכה חלופית בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

 

פסיכולוגיה 70%– חיצוני

הערכה חלופית בפסיכולוגיה וסוציולוגיה

 

סוציולוגיה- פנימי+ 1 יחידת חקר

ספרות

5 יח"ל

       

1 תיק עבודות- פנימי

3- מבחן חיצוני (בע"פ)

תקשורת וחברה

5 יח"ל עיוני

הערכה חלופית

 

הערכה חלופית

 

מבחן חיצוני- 70%

3 יח"ל מעשי

   

1- פנימי

 

2 יח"ל- חיצוני

כימיה

5 יח"ל

         

מקצועות פנימיים

אמונה

 

הערכה חלופית +מבחן מסכם

       

תולדות האומנות

 

הערכה חלופית +מבחן מסכם

       

מבוא למדעים

 

הערכה חלופית +מבחן מסכם