שותפות עם הורים

שותפות עם ההורים

 

א. אנו רואים חשיבות רבה לקיום קשר רציף בין ההורים לצוות המקצועי באולפנא. בכל עניין ניתן לפנות לצוות המורים, הרכזים ובעלי תפקידי ההנהלה.

ב.  בכל שנה נבחרת לכל כתה נציגות הורים הפועלת יחד עם המחנכת להשגת היעדים הכתתיים.

מתוך נציגות ההורים הכיתתית , נבחרת הנהגת הורים בית ספרית המסייעת בקידומה והצלחתה של האולפנא.     

ג. במערכת המשו"ב (לקמן)  מועברים להורים ולתלמידות דיווחים פדגוגיים אישיים ,ציוני בחינות ועניני משמעת בזמן אמת.

ד. אחת לחודשיים מפורסם מגזין אינטרנטי ובו סקירה של הפעילות החחינוכית והחברתית שהתקיימה באולפנא. המגזין  נשלח במסרון, בדוא"ל וכן מופיע באתר האולפנא.

ה. במהלך השנה מתקיימות פעילויות אליהן  מוזמנים ההורים. אנו מייחסים חשיבות רבה לנוכחותם של ההורים בפעילויות אלו כדי לקיים

   דיאלוג פורה בין ההורים לצוות החינוכי.

ו. בתחילת השנה מתקיימת אסיפת הורים כללית, בה מוצגות תוכניות האולפנא, ומתקיים מפגש לתיאום ציפיות עם מחנכות הכיתות וכן  נבחר ועד ההורים.