התאמות ודרכי היבחנות

התאמות ודרכי היבחנות

הורות מלווה בהתלבטות מתמדת לגבי הלווי והתמיכה המתאימים לילדים בלמידתם. הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה עסוקים בכך שבעתיים. קיומו של קשר רציף בין הבית לצוות החינוכי בבית הספר משרה ביטחון על התלמידה ומהווה תשתית טובה לתכנון ההתערבויות שמתאימות לה.

עם המעבר לאולפנא הורים רבים עסוקים בשאלת נחיצות האבחון עבור בתם. אצל רובם התלבטות זו קשורה קשר הדוק לזכאות להתאמות בבחינות ובחט"ע גם בבחינות הבגרות.

להלן מצבים בהם יש מקום וחשיבות לפנות לאבחון מקצועי:  

  • כאשר להורה יש תחושה ברורה שקיים פער משמעותי  בין היכולת של התלמידה לבין הישגיה
  • כאשר קיים פער בין מידת ההשקעה לבין ההישגים
  • כאשר קיימים קשיים מתמשכים למרות קבלת סיוע קבוע
  • כאשר קיימת הימנעות קבועה מלמידה ומהכנת שיעורי בית

כאשר הורה מזהה את אחד המאפיינים הנ"ל חשוב שיפנה לצוות החינוכי (מחנכת/יועצת) על מנת לערוך חשיבה משותפת לגבי הדרכים לסייע לתלמידה למצות את יכולותיה. כמובן ישנן פעמים רבות שהצוות החינוכי מזהה את הקשיים ומשתף את ההורים בחשיבה הלאה.

האבחון המקצועי נועד לבדוק את מהות הקשיים ולקבוע אם אלה נובעים מליקויי למידה או מקשיים אחרים כמו דפוסי למידה לא מתאימים, קשיים רגשיים, יכולת נמוכה ועוד, כמו גם לעמוד על יכולות הפיצוי של התלמידה, חוזקותיה וכישוריה.

הצוות החינוכי של בית הספר הנו גורם ראשון במעלה הן לגבי היוועצות בשאלת  נחיצות הפניה לאבחון והן לגבי סוג האבחון המתאים, זאת משום שהמורים רואים את תפקודה של התלמידה בהקשר רחב יותר של דרישות ומטלות, התואמות את הגיל ואת המסגרת הלימודית בה היא לומדת. ההפניה לאבחון הנה צעד הנעשה,  בדרך כלל,  לאחר שנוסו התערבויות חינוכיות קודמות ולא כהמלצה ראשונית לפעולה.

תהליך הפניה לאבחון

  1.      ההחלטה על ביצוע האבחון/סוג האבחון/ גורם מאבחן תתקיים לאחר היוועצות עם הצוות החינוכי של התלמידה.
  2.     לאחר ביצוע האבחון יש להגיש את האבחון ליועצת לקיום ועדה בית ספרית לאשור ההתאמות לאחר בדיקת יעילותן בתהליך המתרחש בכיתות ט'-י'. בסמכות הועדה הבית ספרית להחליט בשונה מהחלטות האבחון בהתאם לרמת הידע, לדיווח החינוכי ותוצאות המבחנים.(על פי מסמך ההתאמות החדש של משרד החינוך, האבחון הינו בגדר המלצה בלבד.)
  3.   תלמידה שאושרו לה התאמות תקבל כרטיס התאמות שעליה להציגו למורים בכל מבחן שמתקיים כדי לקבל את ההתאמות שלהן היא זכאית.
  4.      תלמידות עם המלצה למבחן מותאם או בע"פ (רמה 3) יוגשו לועדת התאמות מחוזית על פי החלטת הועדה הבית ספרית. בסמכות הועדה המחוזית בלבד לאשר או לדחות התאמות אלו.

ועדת חריגים

תלמידה שמסיבה רפואית זקוקה להתאמות עליה להעביר אשור רפואי  ליועצת.

האשור ישלח לועדת חריגים אשר רק בסמכותה לאשר את מתן ההתאמות גם במבחנים פנימיים במהלך השנה. אישור הועדה תקף לאותה שנה בלבד ובכל שנה יש לחדש את האישור בהתאם לצורך.

חומר למחשבה

תרומתו המיוחדת של האבחון בכך שהוא מספק תמונה מפורטת ומוסברת אודות תפקודה של התלמידה במטלות שונות ובכך מאפשר לכל השותפים – הורים, מורים והתלמידה עצמה – לתכנן את דרכי ההתערבות המתאימות ביותר עבורה, כדי להוציא את המיטב ממנה.

יחד עם זאת, בניגוד לדעה הרווחת ריבוי של התאמות  טומן בחובו גם נזקים לא מבוטלים. מחקרים בחקר התפתחות המח מבהירים בצורה חד משמעית כי לצורך הבשלה והתפתחות תהליכים קוגניטיביים-אינטלקטואליים ואף רגשיים, המח זקוק לתרגול ולהתנסות במטלות שמותאמות לדרישות הגיל. היקף נרחב של התאמות בדרכי היבחנות, "פטור" ו"הנחות" מוגזמות מדגישים את חולשתה של התלמידה, פוגעים בבניית התפיסה העצמית שלה ומונעים ממנה הזדמנות לפיתוח הרגלי למידה וכישורי חשיבה שמזמנת שגרת הלמידה בבית הספר.

חשוב לציין כי נוכחות בלבד והשתתפות פאסיבית בשיעורים, שאינן מלווה בתרגול ובהתנסות – אינן תורמות ללמידה ..